top of page

CERCETARE 2021

Sigur ți-ar plăcea să fii parte dintr-o organizație constructivă.
Participă la transformarea organizației tale!

Cercetarea pe care o vom realiza va adresa 3 arii de interes:

1. Ce doresc liderii și cum își fac cunoscută filozofia de conducere

2. Cum zic angajații că este cultura din organizațiile lor

3. Cum și-ar dori, în mod ideal, angajații, să fie locul lor de muncă

Sailing boat crew teamwork

Argument pentru realizarea cercetării

Credem în schimbare și știm că doar timpul este cel care ne ajută să vedem impactul acțiunilor noastre, pe care le facem cu liderii și cu organizațiile, la nivel de societate. Este foarte comod și la îndemână să dăm vina pe țară atunci când lucrurile nu merg bine. Orice merge bine, la nivel de țară, este atribuit ocazional norocului sau câtorva oameni, încă nu există o percepție care să asocieze binele cu o abordare sistemică sau cu o strategie de țară.

 

Binele sau răul pe care le resimțim la nivel de țară vin din capacitatea tuturor instituțiilor sau organizațiilor de a-și face bine treaba, de a-și înțelege rostul și rolul atât la nivel de societate, cât și în relația cu propriii angajați. Oamenii au nevoie de relevanță și o au dacă înțeleg scopul și semnificația muncii lor. Oamenii au nevoie de apartenență și o au dacă înțeleg cum, la ce și împreună cu cine contribuie.

 

Oamenii au nevoie să fie văzuți și sunt văzuți dacă sunt tratați cu considerație. Când lucrurile se întâmplă astfel, ei vor contribui cu tot efortul de care sunt capabili pentru binele organizației din care fac parte, pentru ei înșiși și pentru clienții lor sau pentru societate. Atunci când oamenii nu simt că sunt relevanți, atunci când oamenii simt că sunt tratați formal, ca niște resurse la îndemână, atunci când oamenii sunt certați sau tratați prost de cei care îi conduc, vor face doar efortul minim necesar pentru a supraviețui în organizația din care fac parte.

 

Următoarea noastră aspirație și ambiție este ca, la nivelul societății, întrunirea unor criterii de bază de performanță și de funcționare a companiilor și a instituțiilor publice – la nivelul culturii de organizație și a stilului de conducere – să devină o normă socială.

În urmă cu 15 ani, când am introdus preocuparea pentru cultura de organizație în organizațiile din România, vorbeam practic o limbă străină. Între timp, conceptul de cultură de organizație este prezent în majoritatea strategiilor dezvoltate de organizații, fie ele instituții publice (care citează în rapoartele anuale de activitate preocuparea și interesul pentru îmbunătățirea culturii de organizație), fie corporații (ele fiind primele care au fost interesate de acest subiect), dar și companiile antreprenoriale mari, care au început în ultimii ani să vadă valoarea adusă de preocuparea pentru cultura de organizație.

 

În anul 2009 comunicam rezultatele primei cercetări naționale de anvergură asupra culturii organizațiilor românești, cercetare la care au participat peste 150 de organizații și peste 1500 de angajați. Datele comunicate au fost colectate în anul 2008, înainte de startul crizei financiare în România. La 12 ani după realizarea primei cercetări naționale pe tema culturii de organizație din România, contextul socioeconomic a fost puternic marcat cel puțin de câteva momente critice, istorice: criza financiară din 2009, revenirea post-criză cu caracteristicile specifice, criza socială, economică și sanitară actuală cauzată de pandemia de coronavirus, presiunea pentru digitalizare, presiunea pentru reformă la nivel de societate.

 

Astfel, apare întrebarea legitimă: cum facem față contextului în continuă schimbare? Nicio schimbare nu se poate realiza în absența înțelegerii și a clarității în legătură cu ce a generat starea actuală și care este viziunea pentru viitor. Cine suntem, cum suntem, cât de pregătiți suntem pentru ce ne propunem, și ce ne propunem cu adevărat să facem?

 

În dezvoltarea organizațiilor, indiferent de natura lor (domeniu, dimensiune, apartenență) există două coordonate care dau tonul și care se auto-susțin: cultură de organizație și leadership (modalitatea în care oamenii sunt conduși). Liderii construiesc cultura, cultura crește lideri asemeni ei. Cercul poate fi vicios sau virtuos.

Team carrying out a sailing boat.jpg

Ne propunem să realizăm o nouă cercetare de anvergură națională în urma căreia să avem o radiografie a modului în care organizațiile din România funcționează. Credem în puterea organizațiilor de a contribui la schimbarea lumii și vrem să ajutăm organizațiile să devină cât de bune pot ele să fie. Performanța nu este la fel pentru toată lumea, însă aspirația de a fi la nivelul maxim de potențial la care poți fi este singura viziune cu sens pe care o poate avea un om sau o organizație.

 

Cele 3 arii de interes vor fi analizate și corelate astfel încât să oferim claritate asupra modalității în care există sau nu o legătură între ce doresc liderii și ceea ce obțin. Datele colectate din organizații ne vor permite să analizăm impactul pe care oamenii aflați la vârf în conducerea organizațiilor românești îl au în culturile organizațiilor pe care le conduc.

 

Mai mult, vom realiza și prima cercetare în instituțiile publice din România. Vom invita să participe la cercetare cel puțin 150 de instituții publice, selectate după impactul strategic pe care îl au la nivel de societate. În plus, cercetarea își propune să ofere instituțiilor publice un reper de analiză și un material de lucru care va putea fi folosit ulterior în dezvoltarea strategiilor de reformă administrativă. Practic, sistemul public din România își va putea așeza reforma instituțională pe baze de cercetare. Deși toată lumea declară nemulțumire față de interacțiunile cu sistemul public și de cultura instituțională, nimeni nu știe, concret, cum este aceasta, ce o determină și ce consecințe se produc mai departe. O bună înțelegere a acestui lanț cauzal va indica cu precizie și rapiditate unde sunt locurile în care se poate interveni pentru schimbare. Utilizarea unui model științific cercetat, acceptat atât în mediul academic, cât și în cel de afaceri, oferă posibilitatea de a așeza reforma instituțională pe un design consacrat global în dezvoltarea organizațiilor.

 

Prin această cercetare, corporațiile și companiile antreprenoriale își vor continua preocuparea pentru a susține performanța și vor primi informații specifice, acționabile, de intervenție atât la nivelul liderilor, cât și în legătură cu cultura lor de organizație. Ulterior colectării datelor vom putea oferi analize comparative între diversele tipuri de organizații: instituții publice, companii antreprenoriale, corporații care au filiale în România.

Beneficiile cercetării pentru organizațiile participante

 • Liderii vor avea o imagine clară asupra propriei filozofii de conducere

 • Liderii organizațiilor participante vor avea informații despre cum este percepută cultura de organizație în organizațiile din care fac parte

 • Liderii vor avea informații cantitative specifice despre diferența dintre așteptările angajaților și realitatea percepută

 • Managerii de Resurse Umane vor primi un set de recomandări concrete pentru organizația pe care o reprezintă, pornind de la filozofia de conducere a liderului organizației și de la așteptările angajaților

 • Fiecare organizație participantă va primi propriul set de date interpretat în contextul cercetării și al informațiilor și un consultant acreditat Human Synergistics va sta la dispoziție pentru clarificări

 • Liderii organizațiilor vor beneficia de o sesiune individuală de debrief pentru raportul individual pe care li-l vom realiza

 • Cuantificate, aceste beneficii însumează

      •  timp alocat fiecărei organizații (aproximativ 4 ore dintre care 2 ore discuție individuală cu liderul organizației și 2 ore discuție cu liderul organizației si managerul departamentului de Resurse umane)

     •  utilizarea de metodologie recunoscută și acceptată local și global (instrumentele folosite și interdependențele dintre ele)

     •  know-how pe tema leadership - cultură de organizație

     •  un beneficiu total estimat la 2.000 de Euro per organizație.

Beneficiile cercetării pentru publicul interesat

 • Vom face cunoscut un benchmark național pentru cultura de organizație și vom extrage idei și recomandări generale de îmbunătățire pe cele 3 tipuri de organizații participante (instituții publice, corporații, companii antreprenoriale)

 • Vom aduce clarificări asupra înțelegerii normelor naționale de cultură a muncii în contextul culturii naționale

 • Vom înțelege cât de pregătită este societatea românească pentru reforma administrativă și vom cunoaște în mod specific plusurile și minusurile

 • Rezultatele cercetării vor fi analizate și în comparație cu date globale.

Beneficii

Tipul organizațiilor participante

1. La cercetare pot participa orice fel de organizații preocupate de cultura lor de organizație, fie că o percep ca fiind bună sau nu.

 

2. La cercetare pot participa organizații de orice dimensiune și absolut orice domeniu de activitate.

 

3. Fiecare tip general de organizație (instituție publică, corporație, companie antreprenorială) va avea desemnat un coordonator de proiect unic din partea Human Synergistics România.

OCI-Ideal.png
OCI® Ideal
(Organizational Culture Inventory® - Ideal)
OCI.png
OCI®
(Organizational Culture Inventory® - Curent)
OEI.png
OEI®
(Organizational Effectiveness Inventory®)
LI.png
LI
(Leadership/ Impact®)

Se vor aplica online următoarele chestionare

Metodologia de cercetare

Fiecare manager de proiect/ coordonator de proiect din organizațiile înscrise la cercetare va primi informații detaliate despre instrumentele folosite și despre modalitatea de aplicare și colectare de date (care se va realiza preponderent online).

Planul de realizare a cercetării naționale

 

02

Lansarea cercetării în mediul public, transmiterea informațiilor necesare înscrierii la cercetare pentru organizații

Pilot - Lansarea cercetării în mediul apropiat pentru rafinarea comunicării

01

Colectarea de înscrieri pentru organizațiile care doresc să participe la cercetare

03

04

Desemnarea managerilor de proiect interni pentru fiecare organizație

Instruirea managerilor de proiect 

05

06

Colectarea datelor

Comunicări intermediare de status și remindere

07

08

Consolidare, ajustări, completări

Încheierea colectării de date și prelucrarea datelor

09

10

Analize intermediare

Conferință Națională pentru prezentarea datelor din cercetare

11

12

Follow-up către organizațiile participante pentru programarea discuțiilor individuale cu liderul organizației și cu managerul de Resurse Umane

Metodologii

Metodologie și instrumente

Chestionarul OCI® este cel mai bine documentat și cercetat, precum și cel mai larg răspândit și folosit instrument pentru măsurarea culturii organizaționale din lume. Versatilitatea acestui instrument validat științific, dar practic pentru măsurarea culturii, a contribuit la sute de publicații academice și de afaceri care arată importanța culturilor constructive de înaltă performanță în îmbunătățirea implicării membrilor, a eficacității grupurilor de lucru și a sustenabilității organizațiilor.

 

OCI este singurul instrument din lume recunoscut de o comunitate academică internațională care măsoară cultura de organizație – adică felul cum cred oamenii că se așteaptă de la ei să se comporte pentru a se potrivi cu organizația în care lucrează, sau, într-un limbaj mai specific, normele și așteptările comportamentale care reflectă aspecte mai abstracte ale culturii, cum ar fi valorile și convingerile împărtășite într-o organizație.

 

OCI este folosit în proiecte de schimbare culturală împreună cu OCI Ideal pentru determinarea diferențelor culturale, stabilirea și prioritizarea țintelor de schimbare.

Chestionarul OEI este instrumentul Human Synergistics care măsoară angajamentul și satisfacția angajaților, se bazează pe date concrete obținute din cercetare și este potrivit pentru programele de schimbare fundamentate pe date și măsurători gândite în așa fel încât să crească nu doar angajamentul membrilor, ci și eficacitatea organizației. OEI permite stabilirea nivelului de angajament al membrilor organizației și identificarea punctelor forte și a necesităților de dezvoltare.

 

OEI permite organizațiilor să măsoare atât factorii cauzali care le dirijează și modelează cultura, cât și impactul culturii asupra angajaților, a grupurilor/echipelor și a organizației ca întreg. Întrebările din chestionar se bazează pe articole, pe teorii confirmate și pe lucrări clasice din domeniul managementului resurselor umane și al comportamentului organizațional. 

LI.png
LI.png

Leadership/Impact (L/I) este un instrument de transformare, creat pentru a ajuta liderii să conştientizeze impactul propriilor strategii de conducere şi măsura în care acestea afectează performanţa organizaţiei.

 

Leadership/Impact oferă executivilor informaţii şi perspective despre strategiile de leadership pe care le folosesc şi despre impactul acestora. Aceste perspective sunt folosite ca bază pentru a identifica strategiile şi tehnicile pe care liderii le pot folosi pentru a creşte eficacitatea pe termen lung, performanţa şi productivitatea organizaţiei şi a membrilor acesteia.

 

Acest instrument de impact este foarte util pentru înțelegerea măsurii în care filozofia de leadership a unei persoane este parte din problemă sau din soluție într-o transformare a culturii, deoarece L/I utilizează același model conceptual pentru a descrie impactul ca și instrumentul de diagnoză a organizației, permițând astfel o comparație directă.

Chestionarul OCI® Ideal este versiunea chestionarului OCI care permite proiectarea unor noi modele de comportament care să susțină viziunea, strategia și obiectivele organizației.

 

Identificarea culturii organizaționale ideale presupune definirea unui set de comportamente dorite mai exact, descrierea felului cum ar dori top managementul ca angajații să se comporte astfel încât să susțină direcția strategică organizației. 

Iuliana-Stan_edited.jpg

Credem cu tărie în rolul organizațiilor de a contribui la schimbarea în bine a lumii și a oamenilor. Dacă în urmă cu doar câțiva ani organizațiile aveau privilegiul unic de a-și alege angajații, făcând acest lucru cel mai adesea doar pe criterii de competență, acum balanța alegerii este înclinată destul de mult de angajați, care încep să aleagă și ei organizațiile în care doresc să lucreze.

 

Angajații sunt atrași de misiuni și de culturi de organizații care sunt în rezonanță cu valorile și cu aspirațiile lor. Angajații au încredere acum, mai mult decât oricând, că pot aduce valoare în locul potrivit. Și dacă locul este chiar cel potrivit, este adevărat, ei chiar aduc valoare. Este un moment istoric în care cele două lumi, a oamenilor și a organizațiilor, se întâlnesc, în sfârșit, într-un echilibru  de forțe similar.

 

Cum arată organizațiile în care angajații își doresc să lucreze?

Cum este filozofia celor care conduc organizațiile din România?

Cum sunt, în realitate, organizațiile din țara noastră?

Ce este de făcut pentru a crea organizații în care oamenii să dorească să lucreze? Cum poate fi ușor înțeleasă și condusă cultura organizațiilor din România?

Care sunt pârghiile de schimbare a culturii de organizație?

Cum este stimulată performanța de cultura de organizație?

 

Ne propunem să răspundem la aceste întrebări și să oferim liderilor de organizații și instituții publice din România un model de a se uita la cultura lor de organizație și de a înțelege ce au de făcut astfel încât să le aducă mai aproape de ceea ce își doresc, dar și de misiunea pe care o au de îndeplinit.

 

Ne propunem să oferim tuturor oamenilor care lucrează în organizații un model de a se uita la ele,  de a le înțelege și de a le alege, astfel încât să facă față mediului în care ajung și să își atingă potențialul. Vă invităm să ne fiți alături în acest demers de cunoaștere reciprocă!

 

Mulțumim tuturor Consultanților Acreditați Human Synergistics specializați în Cultura de Organizație pentru susținerea acestei inițiative.

 

Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături să Schimbăm lumea – organizație cu organizație!

Iuliana STAN
Managing Partner,
Human Synergistics România
Cuvant Iuliana

Sigur ți-ar plăcea să fii parte dintr-o organizație constructivă.
Participă la transformarea organizației tale!

bottom of page